"Oleminen ja aika", näytepiste 2

Martin Heideggerin pääteos vuodelta 1927 on pitkän saksalaisen vitaalifilosofiaperinteen päätös ja huipennus. Sen alkusivulla hän palaa alkuun: "on paikallaan että asetamme uudelleen kysymyksen olemisen mielestä", ja on myös "herätettävä uudelleen henkiin ymmärrys tämän kysymyksen mielestä". -- Niin, saksalaisen ajattelun käsitteiden keittokattilassa hänkin päätyi pohtimaan ajan ja merkitysten metafysiikkaa.


filosofian miilu löytynyt

Heidegger haki uutta syntyä

alkuperäisempää kuin antiikissa

olemisen olemista


Russell: onko olemassaolo itse olemassa?

jonkinlainen kielifilosofian ja eksistenssifilosofian yhteenmeno

vastauksena sanojen pyörittely pöläyttely substanssin kerryttäminen

mutta riittääkö olemisen porteilla syntysanaksi "on" saamaan eloon


oleva ja oleminen

staattinen vs. dynaaminen tasapaino?

vitaalisuuden ydin synnyn olemus

kielellisesti tavoitettavissa? 


kuitenkin uusi suunta harppaus tarvitaan uskallus katsoa ylöspäin vetäviin voimiin

tieteen kyynisyyden subjektiivisen pirstaloimisen päätteeksi

menneen painolasti sokeus mielen suodatus ei enää rohkeutta nähdä jättiläisten ohi

Nietzsche oli tappanut jumalan natsit viimeistelleet tuhotyön


rohkeasti röyhkeästi väitän

feeniks nousee tuhkasta

vitaalifilosofian uusi sykli

palaa ja sytyttää


---


täälläolo (Dasein) tässä ja nyt

mielekäs nykyisyys (Gegenwart) edellyttää olleisuuden (Gewesenheit) ja avoimen tulevaisuuden (Zukunft)

tasapaino mahdollistaa silleenjättämisen (Gelassenheit)

ajassa kertyvä olemisen raskaus vastuun merkitysmassa maahanpainava huoli (Sorge), pärjäämisen malli


mitäpä saksalainen tietää huolesta 

vääränlainen herrakansan kulttuuri 

schopenhauerilaisella tahdolla

menestykseen tai tuhoon


ikiaikaiset henkiset orjat tarvitaan

tottuneet varjopuoleen

enformaationa aitosuomalainen viihtymisen formaatti "pitääkö olla huolissaan"

jalostettuna puhdistettuna pitääkö olla huolissaan että pitääkö olla huolissaan


murehtimisen murehtiminen ajattelemisen ajattelemisen ajatteleminen

tinkimätön pusertaminen merkityksen tiristäminen kytkeytyminen olevaan

n:nnen kertaluvun kybernetiikka havaitsijan ja havaittavan välillä

suoraviivaistaa näkymän täristää irti saa liikkeeseen


---


lopulta sitten riittää toivo

voimaksi ylösvetämiseen kelluttamiseen tuskaa tasapainottamaan

ja vitalismin irtipäästäminen

tulemisen tulemiseen 


tai mielensäpahoittamisen kompensointiin huumori

kirjailijan taiteilijan vaisto ja vapaus

hapanimelä elämän ristiriitainen maku

dialektinen veto vastakkaisiin suuntiin nyt alas ja ylös


tietoinen läsnäolo oleminen on tekemistä

ei kompastuta vuorelle noustessa

aktiivinen säätö joka tasolla

jatkettua hajautettua prosessifilosofiaa kaiken kelluessa


juuret siivet 

kihelmöivä jännite energian pakkautuneisuuden aavistaminen

pelkkä tamppaaminen ei riitä emergenssin lentoonlähtöön mutta nyt

odottaa vain konkretisointia formalisointia kiteyttämistä pukemista sanoiksiSeuraavaksi:

"Luonnonfilosofian matemaattiset perusteet", näytepiste 2


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

"Herakleitoksen fragmentit", näytepiste 2

"Alkeet", näytepiste 2

"Loogis-filosofinen tutkielma", näytepiste 2