"Unien tulkinta", näytepiste 2

Sigmund Freudin kirjoittama kirja (alkuperäinen 1899; lopullinen versio 1930) on psykoanalyysin perusteos. Eräs sen keskeinen käsite on "torjunta": uni voi paljastaa alitajuntaan työnnetyn liian pelottavan asian. Freud taisikin osua liian lähelle totuutta, aivan ytimeen ... niin yllättävää on nykytieteen tähän teoriaan kohdistama "systeeminen torjunta": se on tuomittu pseudotieteeksi ... ja "vitaalisuudesta" on tullut kirosana psykologiassakin.


Freudin analyysitekniikka "vapaat mielijohteet" 

osoittaa unen "mielekkääksi psyykkiseksi rakennelmaksi"

unisymbolit tiedostumattoman pintaan pulpahduksia

tarvitaan vain "sanakirja" unten symbolikieleen?


mutta onko unten mielekkyys vain haavetta unelmaa umpikujaa

pelkkää mielen puhdistusta pakkaamisen ylijäämää viihdytystä levon jämillä päivänjäänteillä

parhaimmillaan kaunista turhuutta siivoamisen sivutuotetta ajattelun harjoittelua

painajaisten välttämiseksi tarvitaan erilainen alku


nyt tavoitteena ei psykoanalyysi vaan psykosynteesi oman unen ohjaajaksi

konstruktivistinen mielen mallitustyökalu unten rakennustyökalu

"ehdottoman minäkeskinen enneunien skooppi"

valveunien tuottamiseen elämästä ja evoluutiosta


niin, mikä kerran tapahtuu?

"mitä ei voi silmin vajain nähdä siitä unta nähkää"

ja molempiin suuntiin

mitä ei voi kielin vajain kertoa siinä keksikää konstit käyttäkää mielikuvitusta!


---


"unityöhön" tarvitaan uudenlainen kuvauskieli

visuaalinen intuitiivinen funktionaalinen

ajattelun kehys enformaation ohjelmointiin

ohjaamaan virtausta energiaa tukemaan monimuotoisuutta kauniiden unien näkemistä


edessä tabula rasa

insinöörillä tyhjän paperin kammo

ei riitä "älykäs suunnittelija" liikaa vaihtoehtoja 

tarvitaan luova taiteilija 


ja tarvitaan "siveltimet" surreaalis-impressionistisia vetoja varten

dynaamiset operaattorit vapausteprototyypit muutosytimet virtaussuunnan hahmotteluun 

myös abstraktimmat symbolit systeemisen kokonaiskuvan saavuttamiseksi

lopputulos kuin tylypahkan fresko vitaalimerikortti elävin karttamerkein


---


karttamerkkien lähtökohtana klassinen kreikkalainen viisaus koetelluin hioutunein tarina

elementit alkuaineet nyt korostetusti dynamiikan peruspiirteet "alkeismuutokset"

vakiintuneimmat homologiat ajattelun käynnistäjät suuntaajat 

jokaisella näkökulmalla vannoutuneet edustajansa ... niin, millainen on elefantti?


Leukippos maa (pohja) kylmä ja pimeä

ei vapauksia jäykistyneen pysähtyneen ajattoman ajan vapausasteita 0

staattisissa atomeissa kuollut fysiikka ei oppimista

vain pohjan ylin kerros kosketuksissa veteen muu tuntematonta noumenaa 


Thales vesi (meri) viileä hämärä 

yksi tarinan vapaus ajan dimensio 1 kyky ketjuttua lineaarisesti kausaalisesti

merkitys kertyy malliin muistiin kyky myös unohtaa hitaus jatkuvuus

tuloksena aina yllättävä elämän sfääri


Anaksimenes ilma (tuuli) kuuma kirkas

kaaos ääretön määrä vapauksia

ajan fraktaalipyörteet pölähdykset

voimien ohjaamat hitaudettomat hahmot rajoittamattomat houreet


Herakleitos tuli (aurinko)

ylin jumaluus keskitetty liikkeelle paneva voima antaa suunnan ylöspäin

nostaessaan lämpötilaa aiheuttaa virtauksen kierrättää haihduttaa 

muuttaa todellisuuden eläväksi lopulta tuhoaa


Anaksimandros eetteri (apeiron) kvintesenssi näkymätön "viides essenssi" 

emergenssi systeemisen yhteensitomisen prinsiippi kaikkiallisissa kentissä

stabiloiva holistinen säätö konvergentin dynamiikan ihme

äärettömyyden seesteisessä tasapainossa syntyy laadullista uutta


---


mielenmaisema siis kuin meren rannassa auringonpaisteessa

taustalla evoluution vääjäämätön akveduktio pinnalta pohjalle

Newtonin lapsi 

odottaa kai sekin aikuisuutta vanhuutta hukkumista


mutta katsottaessa korkeammalta syvemmälle

oma epätoivoinen kamppailuni digitalisaatiota jäykistymistä kuolemaa vastaan

muuttuu kiehtovaksi seikkailuretkeksi aarrekartan laadinnaksi

nauraa hekottaen roiskeiden pärskeessä


--- 


millainen oli maiseman muoto ennen hahmoja ennen kieltä symbolista tietoisuutta

ja mitä voidaan sanoa historian lopusta?

yhteenvedoksi systeeminen sulkeuma homologioiden voima maailmanhengen hyödyntäminen

oppia fysiikasta

 

kolmoispiste erojen synty

paine ja lämpötila jossa kiinteä neste ja kaasu eivät vielä eriytyneet

jäiden lähdön jälkeen keväällä elämän nollapiste

lisää kumuloituvaa energiaa painetta tai lämpötilaa evoluutio etenee


kriittinen piste toinen ankkuri 

lämpötila jonka yläpuolella mikään paine ei riitä nesteyttämiseen

kosmogonian lisäksi myös eskatologia ... meret höyrystyvät

siis termodynamiikka sanelee entrooppisen ajan lisäksi alun ja lopun


näiden välissä biosfääri jossa juokseva vesi mahdollinen

kaksi aikaulottuvuutta merkitysenergian kehityssuuntaa haarukoitavana

koko valtameri vapautena paineen lämpötilan ekolokero etsittävänä

välillä harppaus vilkaisemaan horisonttia saltationistisesta suolavedestä


evoluutiossa energia kumuloituu kehittyvään elämään

mahdollistaen kytkeytymisen ympäristöön yhä tehokkaammin 

painekeitin pehmentää todellisuuden paineella ja kuumuudella

ekolokeroonsa erikoistuneena kuin vaikka vesisuihkuleikkaus


---


jos lämpötila lähestyy ääretöntä signaali on kohinaa ilmaa höyryä

jos paine lähestyy ääretöntä signaali jäykistyy rakenteeksi maaksi jääksi

ääripäät pinnan päällä pohjan alla virittävät kaksiulotteisen energioiden jatkumon

näiden kainalossa sinnittelee elämän vesi aina kahdesta evoluutiovaihtoehdosta valiten


informaatio ja enformaatio

rakenne ja kohina, muoto ja merkitys samaan avaruuteen

eeppinen alkuperäinen taisteluni aaveita vastaan uudessa hahmossa

ei ole avautunut vain uusi rintamalinja vaan kokonainen ulottuvuus


digitalisaation ja analogisaation väli ei olekaan schopenhauerilainen tuskan akseli 

vaan clausewitziläinen väistöliikkeiden strategiakartta imaginaarikoukkauksin

ensimmäistä kertaa uskallan edes toivoa

supersankarini on voitolla


vitaalisisällysluettelon lukujen indeksointiin paine p ja lämpötila T

virittäen jatkuvatilaisen kaksiulotteisen dynamiikkatodellisuuden

spengleriläisen alkusymbolin sijaan tunnuksena impulssivaste exp((-p + iT)t)

responssi nietzscheläiseen vasaraniskuun


kaoottisuus ja jäykistyminen vuorottelevat kuin adaptiivisessa säädössä

maailmanhengen koesuunnittelu mahdollistaa koko meren luotaamisen

pumppaa korkeamman kertaluvun merkitysenergiaa yli rakenteiden

sittenkin takaisin dialektiikkaan?


---


luonnon maisema evoluution tarina ei olekaan aikakirja vaan "taajuuskronikka"

jossa matematiikan syntaksi fysiikan semantiikka säätötekniikan narratiivi

"suuren laulun" nuottikirjoitus on evoluution etydi

tuloksena kokonainen opera buffa


Seuraavaksi:

"Vuonna 1984", näytepiste 2


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

"Herakleitoksen fragmentit", näytepiste 2

"Alkeet", näytepiste 2

"Loogis-filosofinen tutkielma", näytepiste 2